ul. Ludwika Krzywickiego 24, 02-078 Warszawa
+48 514 721 596
biuro@pfienergia.pl

EFEKTYWNOŚĆ
ENERGETYCZNA

Finansujemy i realizujemy przedsięwzięcia modernizacyjne generujące oszczędność energii.   

W orbicie naszych zainteresowań znajdują się projekty dla których wygenerowana oszczędność w kosztach energii
w pełni pokryje koszt wdrożenia i zarządzania projektem. Projekty realizujemy zewnętrznymi środkami co umożliwia
całkowicie pozabilansowe finansowanie. Zachęcamy do kontaktu zarówno podmioty chcące wdrożyć efektywne
rozwiązania w obszarze prowadzonej działalności jak i projektantów, dystrybutorów i wykonawców zainteresowanych pozyskaniem inwestora do realizacji oferowanych przez siebie usług!

Wybrani Klienci

Zadowolenie Klienta miarą sukcesu Twoich usług!